Главная / Текст акафиста Богородице «Умягчение злых сердец»

Текст акафиста Богородице «Умягчение злых сердец»

Тропарь, глас 5

Умягчи́ на́ша зла́я сердца́, Богоро́дице/, и напа́сти ненави́дящих нас угаси́/ и вся́кую тесноту́ души́ на́шея разреши́/. На Твой бо святы́й о́браз взира́юще/, Твои́м страда́нием и милосе́рдием о нас умиля́емся/ и ра́ны Твоя́ лобыза́ем/, стрел же на́ших, Тя терза́ющих, ужаса́емся/. Не даждь нам, Ма́ти Благосе́рдная/, в жестокосе́рдии на́шем и от жестокосе́рдия бли́жних поги́бнути//. Ты бо еси вои́стину злых серде́ц умягче́ние.

Кондак, глас 6

О́ко се́рдца моего́ смуща́ет/, и злый сове́т разоря́ет мя/, сих сокруши́, Де́во Чи́стая/, и не пре́зри мое́ воздыха́ние/, и супоста́ты на нас умягчи́//, Преблагослове́нная Влады́чице.

Кондак 1

Из­бра́н­ной Де́ве Ма­ри́и, превы́сшей всех дще́рей зем­ли́, Ма­те­ри Сы́­на Бо́­жия, Е́ю­же дае́тся спа­се́­ние ми́­ра, со уми­ле́­нием взы­ва́­ем: воз­зри́ на многоско́рбное жи­тие́ на́­ше, воспомяни́ ско́р­би и бо­ле́з­ни, и́хже претерпе́ла еси́, я́ко на́­ша земноро́дная, и со­тво­ри́ с на́­ми по милосе́рдию Тво­ему́, да зо­ве́м Ти:

Ра́дуйся, многоско́рбная Ма́ти Бо́жия, печа́ль на́шу в ра́дость претворя́ющая и сердца́ злых челове́к умягча́ющая.

Икос 1

А́нгел, возвести́вый па́стырем Вифлее́мским о Рождестве́ Спаси́теля ми́ра, и с ним мно́жество небе́сных сил восхвали́ша Бо́га, пою́ще: «Сла́ва в вы́шних Бо́гу и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние». Ты же, Ма́ти Бо́жия, не име́вшая где главу́ преклони́ти, зане́ не бе ме́ста во оби́телех, родила́ Сы́на Своего́ Пе́рвенца в верте́пе и, пови́в Его́ пелена́ми, положи́ла в я́слех. Те́мже, ско́рбь се́рдца Твоего́ познава́я, вопие́м Ти:

Ра́дуйся, дыха́нием Сво­и́м Сы́­на Сво­его́ возлю́бленнаго согре́вшая; Ра́дуйся, Преве́чнаго Мла­де́н­ца пелена́ми пови́вшая.

Ра́дуйся, Носи́теля вселе́нныя мле́­ком Сво­и́м пита́вшая; Ра́дуйся, верте́п в не́­бо обрати́вшая.

Ра́дуйся, престо́л херуви́мский соде́лавшаяся; Ра́дуйся, в рождестве́ и по рождестве́ Де́ва пребы́вшая.

Ра́дуйся, многоско́рбная Ма́ти Бо́жия, печа́ль на́шу в ра́дость претворя́ющая и сердца́ злых челове́к умягча́ющая.

Кондак 2

Ви́­дя Преве́чнаго Мла­де́н­ца пови́та лежа́ща в я́слех, прише́дше, поклони́шася Ему́ па́стыри Вифлее́мстии и глаго́лаша рече́нное им а́н­ге­лы о Отроча́ти. Мариа́м же соблюда́ше вся гла­го́­лы сия́ в се́рд­це Сво­е́м. По проше́ствии же осьми́ дней обре́зан бе Иису́с по зако́ну Изра́илеву, я́ко Че­ло­ве́к. Вос­пе­ва́ю­ще сми­ре́­ние и терпе́ние Твое́, Бо­го­ро́­ди­це, по­е́м Ве́ч­но­му Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 2

Ра́зум име́я в Бо́ге утвержде́нный и соблюда́яй Зако́н Госпо́день, в четыредеся́тый день, ег­да́ испо́лнилися дни́е очище́ния, вознесо́ста Иису́­са во Иерусали́м роди́телие Его́, да́бы поста́вить Его́ пред Го́с­по­дом и да́­ти за Не­го́ же́ртву по ре­че́н­ному в Зако́не Госпо́днем; мы же во­пи­е́м Бо­го­ро́­ди­це си́­це:

Ра́дуйся, Созда́теля вселе́нныя во ис­пол­не́­ние Зако́на в храм Иерусали́мский прине́сшая; Ра́дуйся, та́­мо ста́рцем Симео́ном ра́­дост­но сре́тенная.

Ра́дуйся, Еди́на Чи́с­тая и Бла­го­сло­ве́н­ная в же­на́х; Ра́дуйся, крест Свой, скорбями́ пре­ук­ра­ше́н­ный, во смире́нии не́сшая.

Ра́дуйся, во́лю Бо́­жию николи́же преслу́шавшая; Ра́дуйся, о́б­раз терпе́ния и сми­ре́­ния нам Со­бо́ю яви́вшая.

Ра́дуйся, со­су́­де, ис­по́л­нен­ный бла­го­да́­ти Ду́­ха Свя­та́­го; Ра́дуйся, ро́жд­шая Сы́­на Единоро́днаго От­ца́ Не­бе́с­на­го.

Ра́дуйся, многоско́рбная Ма́ти Бо́жия, печа́ль на́шу в ра́дость претворя́ющая и сердца́ злых челове́к умягча́ющая.

Кондак 3

Си́­лою свы́­ше укрепля́ема была́ еси́, Ма́­ти Бо́­жия, ег­да́ услы́шала еси́ словеса́ пра­вед­на­го ста́рца Симео́на: «Се, лежи́т Сей на паде́ние и на воста́ние мно́гим во Изра́или и в зна́­ме­ние пререка́емо, и Те­бе́ же Само́й ду́­шу про́йдет ору́­жие, я́ко да откры́ются от мно́гих сер­де́ц помышле́ния». Оба́­че скорбь ве́лия пронзе́ се́рд­це Бо­го­ро́­ди­цы, и возо­пи́ Сия́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 3

Име́я тща́­ние погуби́ти От­ро­ча́, посла́ И́род изби́ти вся де́ти, су́щия в Вифлее́ме и преде́лех его́, от двою́ ле́ту и нижа́йше, по вре́мени, е́же испыта́ от волх­во́в. И се, повеле́нием Бо́­жи­им, да́нным чрез а́н­ге­ла во сне ста́рцу Ио́сифу, бежа́ все Свято́е Семе́йство во Еги́пет и пребы́сть та́­мо седмь лет до сме́р­ти И́рода. Те́м­же со уми­ле́­нием воспое́м Ти, Бо­го­ро́­ди­це:

Ра́дуйся, всю тесноту́ стра́нствия поне́сшая; Ра́дуйся, я́ко вси и́до­ли па­до́­ша в стра­не́ Еги́петстей, не возмо́гше терпе́ти кре́­пос­ти Сы́­на Тво­его́.

Ра́дуйся, с нечести́выми язы́чники пребыва́вшая; Ра́дуйся, из Еги́пта с Пе́рвенцем О́троком и Сво­и́м обру́чником в Назаре́т прише́дшая.

Ра́дуйся, со ста́рцем Ио́сифом древоде́лом в нищете́ жи́вшая; Ра́дуйся, все вре́­мя Свое́ в трудах проводи́вшая.

Ра́дуйся, многоско́рбная Ма́ти Бо́жия, печа́ль на́шу в ра́дость претворя́ющая и сердца́ злых челове́к умягча́ющая.

Кондак 4

Бу́ря ско́р­би обдержа́ Пречи́стую Ма́­терь, ег­да́ возвраща́ющимася и́ма из Иерусали́ма не обрето́ша в пу­ти́ О́трока Иису́­са. Се­го́ ра́­ди возврати́стася во Иерусали́м, взыска́юще Его́. И бысть по трие́х днех, обрето́ста Его́ в це́рк­ви, седя́щаго посреде́ учи́телей, и послу́шающаго их, и вопроша́ющаго их. И ре­че́ к Не­му́ Ма́­ти Его́: «Ча́до, что со­тво­ри́ на́ма та́­ко? Се оте́ц Твой и Аз, боля́ще, иска́хом Те­бе́.» И ре­че́ к ни́ма Иису́с: «Что я́ко иска́сте Ме­не́? Не ве́ста ли, я́ко в тех, я́же От­ца́ Мо­его́, досто́ит Ми бы­ти ?» Ты же, Пре­чи́с­тая, соблюда́ла еси́ гла­го́­лы сия́ в се́рд­це Сво­е́м, вопию́щи Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 4

Услы́шала еси́, Ма́­ти Бо́­жия, я́ко Иису́с прохожда́ше всю Галиле́ю, уча́ на со́нмищих, пропове́дуя Ева́нгелие Ца́рст­вия и исцеля́я всяк не­ду́г и вся́­кую я́зву в лю́­дех. И изы́де слух Его по всей стра­не́, и приведо́ша к Не­му́ вся боля́щия разли́чными не­ду́­ги и страсть­ми́, одержи́мыя бе́сы и разсла́бленныя, и ис­це­ли́ их. Ты же, Ма́­ти Бо́­жия, ве́дущи проро́чество, скорбя́щи се́рд­цем, познава́ла еси́, я́ко вско́ре прии́дет час, ег­да́ Сын Твой принесе́т Се­бе́ в же́ртву за гре­хи́ ми́­ра. Те́м­же убла­жа́­ем Тя, многоско́рбная Ма́терь Бо́­жию, во­пию́­ще:

Ра́дуйся, Сы́­на Сво­его́ на служе́ние на­ро́­ду иуде́йскому отда́вшая; Ра́дуйся, ско́рбная се́рд­цем, но поко́рная во́ли Бо­жией.

Ра́дуйся, мир от по­то́­па грехо́внаго спа́сшая; Ра́дуйся, гла­ву́ дре́в­ня­го зми́я сте́ршая.

Ра́дуйся, Се­бе́ в же́ртву Бо́­гу прине́сшая; Ра́дуйся, Гос­по́дь с То­бо́ю, Бла­го­сло­ве́н­ная.

Ра́дуйся, многоско́рбная Ма́ти Бо́жия, печа́ль на́шу в ра́дость претворя́ющая и сердца́ злых челове́к умягча́ющая.

Кондак 5

Ца́рст­вие Бо́­жие на зем­ли́ пропове́дуя, облича́ше Иису́с го́рдость фарисе́ев, мни́вших се­бе́ пра́­вед­ни­ки бы­ти. Те́м­же слы́­ша­ще при́тчи Его́, разуме́ша, я́ко о них глаго́лет, и иска́ша взя́ти Его́, но убоя́шася наро́да, по­не́­же я́ко проро́ка Его́ име́яху; сия́ вся ве́дающи, скорбя́щи Бо­го­ро́­ди­ца о Сы́­не Сво­е́м возлю́бленнем, страда́ше, да не убию́т Его́, в го́рести во­пию́­ще Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 5

Ви́­дев­ше не́ции от иуде́й воскреше́ние Ла́заря, идо́ша к фарисе́ем и реко́ша им, я́же со­тво­ри́ Иису́с; и ре­че́ им Каиа́фа, архиере́й сый ле́ту тому́: «У́не есть нам, да еди́н че­ло­ве́к у́мрет за лю́­ди, а не весь наро́д поги́бнет». И от се­го́ дне совеща́ша, да убию́т Его́. Мы же во­пи­е́м Ти, Пре­чи́с­тая:

Ра́дуйся, Спа­си́­те­ля ми́­ра ро́жд­шая; Ра́дуйся, спа­се́­ния на́­ше­го глави́зно.

Ра́дуйся, от рожде́ния в Ма́­терь Спа́су на́­ше­му предызбра́нная; Ра́дуйся, Ма́­ти Бо́­жия, обрече́нная на страда́ние.

Ра́дуйся, Бла­го­сло­ве́н­ная, Цари́цею Не­бе́с­ною соде́лавшаяся; Ра́дуйся, вы́­ну за нас моля́щаяся.

Ра́дуйся, многоско́рбная Ма́ти Бо́жия, печа́ль на́шу в ра́дость претворя́ющая и сердца́ злых челове́к умягча́ющая.

Кондак 6

Пре́ж­де про­по­ве́д­ник сло́ва Бо́­жия, по́слежде же преда́тель, Иу́да Искарио́тский, еди́н от обоюна́десяте апо́с­то­лов, и́де ко архиере́ом, преда́ти хо­тя́ Учи́теля сво­его́; они́ же, слы́­шав­ше, обра́довашася и обеща́ша ему́ сре́бренники да́­ти. Ты же, Бо­го­ма́­ти, скорбя́щи о Сы́­не Сво­е́м возлю́бленнем, вопия́ла еси́ го́рце Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 6

Возсия́ла еси́ после́дняя ве́черя ученико́м Хри­сто́­вым, на ней­же Учи́тель умы́ но́зе им, о́б­раз сми­ре́­ния показу́я, и ре­че́ им: «Еди́н от вас преда́ст Мя, яды́й со Мно́ю». Мы же, го́рю Ма́тери Бо́жией сострада́я, вопи́ем Ей:

Ра́дуйся, Ма́­ти Бо́­жия, му́кой серде́чной истомле́нная; Ра́дуйся, вся претерпе́вшая во юдо́ли сей многоско́рбней.

Ра́дуйся, в мо­ли́т­ве успокое́ние находи́вшая; Ра́дуйся, всех скор­бя́­щих Ра́­дос­те.

Ра́дуйся, утоле́ние на́­ших пе­ча́­лей; Ра́дуйся, из ти́ны гре­хо́в­ныя нас спа­са́ю­щая.

Ра́дуйся, многоско́рбная Ма́ти Бо́жия, печа́ль на́шу в ра́дость претворя́ющая и сердца́ злых челове́к умягча́ющая.

Кондак 7

Хо­тя́й яви́­ти лю­бо́вь Свою́ к ро́ду челове́ческому Гос­по́дь наш Иису́с Хрис­то́с на Та́йней ве́чери, благослови́в и преломи́в хлеб, даде́ Сво­и́м ученико́м и апо́с­то­лом, рек: «Приими́те, яди́те, сие́ есть те́­ло Мое́» и, при­е́м ча́шу и хва­лу́ возда́в, даде́ им, глаго́ля: «Сия́ есть кровь Моя́ Но́­ва­го Заве́та, я́же за мно́­гия излива́емая во ос­тав­ле́­ние гре­хо́в». Бла­го­да­ря́­ще Ми­ло­сти­ва­го Бо́­га за ми­ло­се́р­дие Его́ к нам не­из­ре­че́н­ное, по­е́м Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 7

Но́вое зна́­ме­ние ми́­лос­ти Своея́ яви́ Гос­по́дь ученико́м Сво­и́м, обеща́я им посла́ти ина́го Уте́­ши­те­ля — Ду́­ха и́с­ти­ны, И́же от От­ца́ исхо́дит, да свиде́тельствует о Нем. Те­бе́ же, Ма­те­ри Бо­жией, па́­ки освяще́нней Ду́­хом Свя­ты́м в день Пятьдеся́тницы, во­пи­е́м си́­це:

Ра́дуйся, Ду́­ха Свя­та́­го обита́лище; Ра́дуйся, черто́же всесвяты́й.

Ра́дуйся, простра́нное се­ле́­ние Бо́­га Сло́ва; Ра́дуйся, Би́сер Бо­же́ст­вен­ный произве́дшая.

Ра́дуйся, рождество́м Тво­и́м ра́йс­кия две́ри нам отверза́ющая; Ра́дуйся, зна́­ме­ние ми́­лос­ти Бо­жией нам Со­бо́ю яви́вшая.

Ра́дуйся, многоско́рбная Ма́ти Бо́жия, печа́ль на́шу в ра́дость претворя́ющая и сердца́ злых челове́к умягча́ющая.

Кондак 8

Стра́н­но и приско́рбно нам слы́шати, я́ко лобза́нием предаде́ Учи́теля сво­его́ и Го́с­по­да Иу́да Искарио́тский. Спи́ра же и ты́сящник и слуги́ иуде́йския взя́ша Иису́­са и связа́ша Его́, и ведо́ша к первосвяще́ннику А́нне пе́рвее, посе́м же к Каиа́фе архиере́ови. Ма́­терь же Бо́­жия, сме́ртнаго сове́та на Сы́­на Сво­его́ возлю́бленнаго ожида́я, во­пия́­ла Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 8

Вси иуде́и ведо́ша Иису́­са от Каиа́фы в прето́р к Пила́ту, гла­го́­лю­ще Его́ злоде́ем бы­ти. Пила́т же вопроси́ Его́ и глаго́ла им, я́ко ни еди́ныя вины́ обре́те в Нем. Мы же Ма­те­ри Бо­жией, поноше́ния Сы́­на Сво­его́ ви́дящей, уми́ль­но во­пи­е́м:

Ра́дуйся, се́рд­це го́рем истерза́нное име́вшая; Ра́дуйся, сле́зы о Сы́­не Сво­е́м пролива́вшая.

Ра́дуйся, Ча́до Свое́ люби́мое на суди́лище преда́нное зре́вшая; Ра́дуйся, вся претерпе́вшая без ро́пота, я́ко раба́ Гос­по́д­ня.

Ра́дуйся, стеня́щая и рыда́ющая; Ра́дуйся, Ца­ри́­це не­бе­се́ и зем­ли́, при­е́м­лю­щая мо­ли́т­вы раб Сво­и́х.

Ра́дуйся, многоско́рбная Ма́ти Бо́жия, печа́ль на́шу в ра́дость претворя́ющая и сердца́ злых челове́к умягча́ющая.

Кондак 9

Вси ро́­ди бла­жа́т Тя, чест­не́й­шую Хе­ру­ви́м и сла́в­ней­шую без срав­не́­ния Се­ра­фи́м, Влады́чицу и Ма́­терь Изба́вителя на́­ше­го, рождество́м Сво­и́м ра́­дость все­му́ ми́­ру прине́сшую, по́слежде скорбь ве́­лию име́вшую, ви́­дя­щи Сы́­на Сво­его́ возлю́бленнаго на поруга́ние, бие́ние и смерть пре́даннаго. Мы же уми­ле́н­ное пе́­ние при­но́­сим Ти, Пре­чи́с­тая, во­пию́­ще Всемогу́щему Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 9

Вити́я многовеща́нныя не воз­мо́­гут изрещи́ всех страда́ний, То­бо́ю пренесе́нных, Спа́­се наш, ег­да́ во́­ини, спле́тше ве­не́ц из те́рния и воз­ло­жи́в­ше на гла­ву́ Твою́, и в ри́зу багря́ну обле́кше Тя, глаго́лаху: «Ра́дуйся, Ца­рю́ Иуде́йский», и бия́ху Тя по лани́тома. Мы же, Ма́­ти Бо́­жия, стра­да́­ния Твоя́ познава́я, во­пи­е́м Ти:

Ра́дуйся, Сы́­на Сво­его́ бие́ннаго зре́вшая; Ра́дуйся, багряни́цею и терно́вым вен­це́м оде́яннаго зре́вшая.

Ра́дуйся, Его́­же мле́­ком Сво­и́м пита́ла еси́, терза́емаго ви́девшая; Ра́дуйся, страда́нием Его́ спострада́вшая.

Ра́дуйся, все́­ми ученики́ Его́ оста́вленнаго ви́девшая; Ра́дуйся, непра́ведными судия́ми Его́ осужде́ннаго зре́вшая.

Ра́дуйся, многоско́рбная Ма́ти Бо́жия, печа́ль на́шу в ра́дость претворя́ющая и сердца́ злых челове́к умягча́ющая.

Кондак 10

Спас­ти́ хо­тя́ Иису́­са, ре­че́ Пила́т иуде́ем: «Есть обы́ чай в пра́ здник Па́схи отпусти́ти еди́наго на смерть осу́жденнаго. Хо́щете ли у́бо, да отпущу́ вам Царя́ Иуде́йскаго?» Но вси возо­пи́­ша, гла­го́­лю­ще: «Не Се­го́, но Вара́вву». Про­слав­ля́ю­ще ми­ло­се́р­дие От­ца́ Не­бе́с­на­го, И́же та́­ко воз­лю­би́ мир, я́ко Сы́­на Сво­его́ Единоро́днаго отда́л есть на кре́стную смерть, да искупи́т ны от ве́ч­ныя сме́р­ти, во­пи­е́м Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 10

Сте­на́ и ог­раж­де́­ние бу́­ди нам, Вла­ды́­чи­це, изнемога́ющим от ско́р­би и бо­ле́з­ни. Ты бо и Сама́ страда́ла еси́, слы́шащи иуде́ев, во­пию́­щих: «Распни́, распни́ Его́!» Ны́­не же услы́­ши нас, во­пию́­щих Ти:

Ра́дуйся, Ма́­ти ми­ло­се́р­дия, отъе́млющая вся́­кую слезу́ от лю́­те стра́ждущих; Ра́дуйся, слезу́ умиле́ния нам по­даю́­щая.

Ра́дуйся, погиба́ющих гре́ш­ни­ков спа­са́ю­щая; Ра́дуйся, предста́тельство хри­сти­а́н не­по­сты́д­ное.

Ра́дуйся, от страс­те́й нас из­бав­ля́ю­щая; Ра́дуйся, се́рдцу сокруше́нному отра́ду по­даю́­щая.

Ра́дуйся, многоско́рбная Ма́ти Бо́жия, печа́ль на́шу в ра́дость претворя́ющая и сердца́ злых челове́к умягча́ющая.

Кондак 11

Пе́­ние все­уми­ле́н­ное Спа­си́­те­лю ми́­ра при­но́­сим, на во́льное страда́ние ше́дшему и крест Свой не́сшему. Во́­ини же, прише́дше на Голго́фу, пропя́ша Его́. Стоя́ху при кре­сте́ Иису́сове Ма́­ти Его́, и сестра́ Ма́­те­ре Его́ — Мари́я Клео́пова, и Мари́я Магдали́на. Иису́с же, ви́­дев Ма́­терь и ученика́ стоя́­ща, его́­же любля́ше, глаго́ла Ма­те­ри Свое́й: «Же́но, се сын Твой»; пото́м глаго́ла ученику́: «Се Ма́­ти твоя́». И от того́ ча́са поя́т Ю учени́к во своя́си. Ты же, Ма́­ти Бо́­жия, обезче́щенна ви́­дя­щи на кре­сте́ Сы́­на и Го́с­по­да, терза́лася еси́, вопию́щи Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 11

Сы́­не Мой и Бо́­же Пред­ве́ч­ный, Тво́р­че всех тва́рей, Го́с­по­ди! Ка́­ко те́рпиши на кре­сте́ страсть, — Чи́с­тая Де́ва, пла́чущи, гла­го́­ла­ше. — О стра́шнем Тво­е́м Рождестве́, Сы́­не Мой, па́­че всех матере́й возвели́чена бых, но увы́ Мне: ны́­не Тя ви́­дя­щи, распаля́юся утро́бою». Мы же, сле́зы пролива́юще и Те­бе́ вне́млюще, во­пи­е́м Ти:

Ра́дуйся, ра́­дос­ти и ве­се́­лия лише́нная; Ра́дуйся, во́льная стра­да́­ния Сы́­на Тво­его́ на кре­сте́ ви́девшая.

Ра́дуйся, Ча́до Свое́ возлю́бленное уязвле́нным зре́вшая; Ра́дуйся, А́гнца, на закла́ние ведо́маго, Ма́­ти.

Ра́дуйся, Изба́вителя язв ду­ше́в­ных и те­ле́с­ных я́з­вами покры́таго ви́девшая; Ра́дуйся, Сы́­на Сво­его́ воскре́сшаго из ме́рт­вых зре́вшая.

Ра́дуйся, многоско́рбная Ма́ти Бо́жия, печа́ль на́шу в ра́дость претворя́ющая и сердца́ злых челове́к умягча́ющая.

Кондак 12

Бла­го­да́ть по­да́ждь нам, Спа́­се Всеми́лостивый, на Кре­сте́ дух Свой испусти́вый и со­гре­ше́­ний на́­ших рукописа́ние растерза́вый. «Се, све́­те Мой сла́дкий, на­де́ж­до и жи­во­те́ Мой бла­ги́й, Бо́­же Мой, уга́сл еси́ на Кре­сте́», — Де́ва, стеня́щи, гла­го́­ла­ше. Потщи́ся, Ио́сифе, к Пила́ту приступи́ти и проси́ его́ сня́ти с дре́ва Учи́теля сво­его́ уязвле́ннаго: «Даждь ми Се­го́ стра́ннаго, И́же не и́мать где главы́ преклони́ти». Богома́терь же, ви́девши Сы́­на Сво­его́ безсла́вна, на́га на дре́­ве, возо­пи́: «Увы́ Мне, Ча́до Мое́, увы́ Мне, све́­те Мой, ду́­шу про́йде Мне ору́­жие по рече́нию пра­вед­на­го ста́рца Симео́на». Мы же, Пре­чи́с­тей Де́ве состра́ждуще, во­пи­е́м Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 12

Пою́­ще ми­ло­се́р­дие Твое́, Че­ло­ве­ко­лю́б­че, покланя́емся бо­га́т­ству ми́­лос­ти Твоея́, Вла­ды́­ко. «Со­зда́­ние Твое́ спас­ти́ хо­тя́, смерть подъ­я́л еси́, — ре­че́ Пре­чи́с­тая, — но Вос­кре­се́­ни­ем Тво­и́м, Спа́­се, по­ми́­луй всех нас». Мы же Бо­го­ро́­ди­це, о нас моля́щейся, во­пи­е́м:

Ра́дуйся, ме́ртваго зря́щая, бездыха́нна Преблага́го Го́с­по­да; Ра́дуйся, лобза́вшая те́­ло Сы́­на Сво­его́ возлю́бленнаго.

Ра́дуйся, Све́­та Сво­его́ сла́дкаго на́га и уязвле́ннаго Мертвеца́ зре́вшая; Ра́дуйся, Сы́­на Сво­его́ гро́бу преда́вшая.

Ра́дуйся, плащани́цею но́вою те́­ло Его́ обви́вшая; Ра́дуйся, воскре́сшим Его́ ви́девшая.

Ра́дуйся, многоско́рбная Ма́ти Бо́жия, печа́ль на́шу в ра́дость претворя́ющая и сердца́ злых челове́к умягча́ющая.

Кондак 13

О Все­пе́­тая Ма́­ти, изнемога́ющая от ско́р­би у крес­та́ Сы́­на Сво­его́ и Бо́­га! Внемли́ воздыха́нием и слеза́м на́­шим, умягчи́ зла́я серд­ца́, востаю́щая на нас, из­ба́­ви от ско́р­би, бо­ле́з­ней и ве́ч­ныя сме́р­ти всех упова́ющих на не­из­ре­че́н­ное Твое́ ми­ло­се́р­дие и во­пию́­щих Бо́­гу: Алли­лу́иа.

[Этот кондак читается трижды]

Икос 1

А́нгел, возвести́вый па́стырем Вифлее́мским о Рождестве́ Спаси́теля ми́ра, и с ним мно́жество небе́сных сил восхвали́ша Бо́га, пою́ще: «Сла́ва в вы́шних Бо́гу и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние». Ты же, Ма́ти Бо́жия, не име́вшая где главу́ преклони́ти, зане́ не бе ме́ста во оби́телех, родила́ Сы́на Своего́ Пе́рвенца в верте́пе и, пови́в Его́ пелена́ми, положи́ла в я́слех. Те́мже, ско́рбь се́рдца Твоего́ познава́я, вопие́м Ти:

Ра́дуйся, дыха́нием Сво­и́м Сы́­на Сво­его́ возлю́бленнаго согре́вшая; Ра́дуйся, Преве́чнаго Мла­де́н­ца пелена́ми пови́вшая.

Ра́дуйся, Носи́теля вселе́нныя мле́­ком Сво­и́м пита́вшая; Ра́дуйся, верте́п в не́­бо обрати́вшая.

Ра́дуйся, престо́л херуви́мский соде́лавшаяся; Ра́дуйся, в рождестве́ и по рождестве́ Де́ва пребы́вшая.

Ра́дуйся, многоско́рбная Ма́ти Бо́жия, печа́ль на́шу в ра́дость претворя́ющая и сердца́ злых челове́к умягча́ющая.

Кондак 1

Из­бра́н­ной Де́ве Ма­ри́и, превы́сшей всех дще́рей зем­ли́, Ма­те­ри Сы́­на Бо́­жия, Е́ю­же дае́тся спа­се́­ние ми́­ра, со уми­ле́­нием взы­ва́­ем: воз­зри́ на многоско́рбное жи­тие́ на́­ше, воспомяни́ ско́р­би и бо­ле́з­ни, и́хже претерпе́ла еси́, я́ко на́­ша земноро́дная, и со­тво­ри́ с на́­ми по милосе́рдию Тво­ему́, да зо­ве́м Ти:

Ра́дуйся, многоско́рбная Ма́ти Бо́жия, печа́ль на́шу в ра́дость претворя́ющая и сердца́ злых челове́к умягча́ющая.

Мо­ли́т­ва

О многоско́рбная Ма́ти Бо́жия, умягче́ние злых серде́ц и превы́сшая всех дще́рей по чистоте́ Свое́й и по страда́нию, на земли́ Тобо́ю пренесе́нному! Услы́ши воздыха́ния на́ша и умягчи́ сердца́ злых челове́к, востаю́щих на ны, и сохрани́ ны под кро́вом Твоея́ ми́лости. Ино́го бо прибе́жища и те́плаго предста́тельства, ра́зве Тебе́, не ве́мы. Но, я́ко дерзнове́ние иму́щи ко И́же от Тебе́ Рожде́нному, помози́и спаси́ моли́твами Свои́ми, да непреткнове́нно дости́гнем Ца́рствия Небе́снаго, иде́же со все́ми святы́ми бу́дем воспева́ти трисвяту́ю пе́снь в Тро́ице Еди́ному Бо́гу всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя/, Пресвята́я Де́во/, Богоизбра́нная Отрокови́це/, и чтим о́браз Твой святы́й/, и́мже то́чиши исцеле́ния// всем с ве́рою притека́ющим.

Икона Божьей Матери «Умягчение злых сердец»

Эта икона иначе называется еще «Симеоново проречение». Одна из самых красивых икон Пресвятой Богородицы. Вызывает трепетные чувства сочувствия Пречистой при виде Её мучений.

По преданию эта икона помогает при клевете и нападках злых человек. Матерь Божия страдала Сама, поэтому может помочь тем, кто терпит скорби и взывает к Ней.

На иконе Божия Матерь изображена без младенца. Она стоит с поникшей головой, руки Её сложены на груди, в которую воткнуты семь мечей. Три из них находятся справа, три – слева, а седьмой – снизу. Все они пронзают Её сердце. Название «Симеоново проречение» пошло от евангельского события, Сретения. Евангелист Лука подробно описал это. Когда Младенцу Иисусу исполнилось сорок дней, Мария и Иосиф пошли в Иерусалимский храм, чтобы исполнить церковный обряд об очищении. Для этого нужно было принести Богу в жертву агнца, небогатые люди брали с собой голубей.

Матерь Божия и Иосиф принесли в жертву двух голубиных птенцов. Хотя Пресвятой Богородице и Иисусу не требовалась очистительная жертва, ведь Он появился на свет без греха, но Они всё равно исполнили закон.

В храме их встретил старец Симеон, которому было уже триста лет. Ему было открыто Святым Духом, что он не умрет, пока не увидит живого Христа. Старец духом узнал Богомладенца, подошел, взял Его на руки и сказал пророчество. Он предрёк Божией Матери страшные страдания, похожие на то, как душу проходит оружие. Это проречение и легло в основу написания иконы. Нигде в Евангелии не сказано о страданиях Пресвятой Богородицы, о них можно только догадываться. В то же время никакая мать на земле не смогла бы выдержать подобных мук. Она знала, что Её Сын – Богочеловек, что Он должен быть бессмертным, а ради спасения людей пришёл на ужасные муки. Она видела, как Его бьют, издеваются над ним, плюют на него, раздевают и прибивают гвоздями к дереву. Видела, как Он умирал в страшных мучениях, стояла рядом и ничем не могла Ему помочь, просто, молча, наблюдала за Его кончиной. Что в это время происходило в сердце Матери, не знал никто. Но по преданию Она стояла у креста как каменная, и только при снятии Иисуса с креста, Она разрыдалась. И тут же услышала в Своем сердце утешение, что Он воскреснет. Эти страдания отображены в образе «Умягчение злых сердец». Есть еще похожая икона, которая называется «Семистрельная». Отличие ее в том, что семь мечей расположены иначе. Четыре – с одной стороны и три – с другой, а внизу нет мечей, как на иконе «Умягчение злых сердец».

Семь – обычно число, обозначающее полноту. В данном случае оно означает полноту страданий Богородицы.

Никто не знает, откуда появилась эта икона. Зато известна история аналогичной иконы «Семистрельной». Одному крестьянину, страдающему хромотой, во сне голос велел найти на колокольне церкви Вологодского уезда икону Пресвятой Богородицы и приложиться к ней. Этому крестьянину никто не поверил, но на третий раз его все же пустили на колокольню. Там он отыскал заброшенный древний образ, весь в грязи. Его отмыли, отслужили молебен, и крестьянин, приложившись к ней, выздоровел. Позже этот образ спас жителей от эпидемии холеры. А во время Великой Отечественной итальянские воины, воевавшие на стороне нацистов, нашли в Воронежской области в разрушенном доме икону «Умягчение злых сердец». Они отдали её своему священнику. Божия Матерь умягчила их сердца, и они покинули это место. После окончания войны икону поместили в Италии в специальной часовне. Перед образом молятся итальянцы об убитых на войне родственниках.

Есть еще аналогичная икона, которая называется «И Тебе Самой душу пройдет оружие» или «Страстная». Она была обретена в Калужской области. На ней Богоматерь прикрывает Богомладенца, лежащего у Ее ног.

Также можно читать акафист на английском, испанском языке

Вверх